Skip to content
  • English
Menu

Podpořte naši činnost

ČHTM o.p.s je nezisková organizace a její činnost je závislá nejen na počtu účastníků táborů, ale i na získaných dotacích, grantů a darů fyzických a právnických osob

Jak nás můžete podpořit?

Darem
  • Z takto získaných darů financujeme sponzorské a rodinné slevy nebo modernizujeme vybavení
  • dárci jsou jmenováni v tištěných programech
  • dar je možné poskytnout na základě darovací smlouvy či potvrzení o přijetí daru. Finanční prostředky je možné poukázat na účet vedený u Equa bank a.s..

Equa bank a.s.


Číslo účtu 1033817679/6100
Variabilní symbol 2020500