Menu

Reklama dar

  • Nabízíme umístění reklamy v našich tištěných materiálech, která je v souladu se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
  • Cena reklamy je stanovena dohodou